WSzW Warszawa BIP
Wojewódzki Sztab Wojskowy
Piątek, 4 wrzesień 2015 r.Wojewódzki Sztab Wojskowy jest terenowym organem
Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno - obronnych
i administracji wojskowej.


WSzW służbowo podlega pod
Szefa Sztabu Generalnego WP.

 

Pakiet kart najpopularniejszych usług o administracji rządowej można uzyskać pod adresem:

 www.obywatel.gov.plNatomiast wszelkie informacje dotyczące służby wojskowej zamieszczone są na stronie:

 www.obywatel.gov.pl/sluzba-wojskowa