WSzW Warszawa BIP
Wojewódzki Sztab Wojskowy
Sobota, 22 październik 2016 r.Wojewódzki Sztab Wojskowy jest terenowym organem
Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno - obronnych
i administracji wojskowej.


WSzW służbowo podlega pod
Szefa Sztabu Generalnego WP.POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

 między Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Warszawie
i  Wyższą Szkołą Społeczno-Ekonomiczną z siedzibą w Warszawie
zawarte w Warszawie w dniu 02 sierpnia 2016 roku.
 


Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów, 31 lipca 2015 r. została uruchomiona inicjatywa „Obywatel”, której częścią jest portal www.obywatel.gov.pl. Jego głównym celem jest zapewnienie aktualnej i najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych realizowanych przez administrację. Na stronie znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli m.in. dotyczące służby wojskowej.